Shin Gi Tai

Traditionelles Shitō-ryū Karate

Events

8/27/2022 Dojo Shin Gi TaiJubiläums Lehrgang und Geburtstagsfeier 9/17/2022 BottropShito Ryu Karate Lehrgang mit Carlos Molina9/24/ - 9/25/2022 LaufenDento Shitoryu Karate Do Lehrgang10/15/2022 SchörzingenKarate Lehrgang mit Carlos Molina11/19/2022 KaiserslauternShito Ryu Karate mit Carlos Molina12/3/ - 12/4/2022 BerlinShito Ryu Lehrgang mit Carlos Molina

Beiträge

Carlos Molina mit der DKV Urkunde zum 9. Dan9. Dan für Carlos Molina